សិស្ស និស្សិត និងអាណាព្យាបាលអាចចូលរួមស្តាប់ សួរសំនួរ ឬជជែកជាមួយអ្នកតំណាងសាលា សម្រាប់ទទួលព័ត៌មានបន្ថែម អំពីអាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ Murdoch

ចុះឈ្មោះចូលរួមកម្មវិធី
ចំណាំ៖ អ្នកនឹងទទួលបានលីងសម្រាប់ចូលរួមកម្មវិធីក្រោយធ្វើ់ការចុះឈ្មោះ

ត្រកូល (Family Name) *
ឈ្មោះ (Given Name) *
អ៊ីម៉ែល (Email)
លេខទូរស័ព្ទ (Phone) *
ភេទ (Gender) *
កម្រិតសិក្សាបច្ចុប្បន្ន (Current Level of Study) *
ទីតាំងបច្ចុប្បន្ន Current Location *
ទិសដៅសិក្សាដែលពេញចិត្ត (Preferred Destination) *
មុខវិជ្ជាសិក្សាដែលពេញចិត្ត (Preferred Subject) *
សាលា ឬក្រុមហ៊ុន (School or Company) *
តើអ្នកសិក្សានៅសាលា​ ACE ដែរឬទេ? (Are you an ACE student?) *
តើអ្នកធ្លាប់ប្រលងតេស្តIELTS ហើយឬនៅ? Have you taken IELTS test? *
សូមជ្រើសរើសសាលាដែលអ្នកចង់ជួបពិភាក្សា (Preferred Institutions)*
ចំណាំ អ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសសាលាចំនួន 7
Note: You can choose up to 7 institutions
 

Copyright © 2020 IDP Education